Klik hier om terug te gaan naar de Toelichting op de navigator Provincies

De Provincie

 werkt met anderen samen

aan...

 

De invoering van de omgevingswet vraagt om samenwerken tussen alle betrokken partijen. In het bestuursakkoord over de omgevingswet wordt dit expliciet verwoord. De verschillende overheden (en de uitvoerende diensten) spelen hierbij een bepalende rol. Ook de inzet van andere partijen (burgers, bedrijven en meer specifiek softwareleveranciers) is van belang voor een goede invoering. Samenwerking vindt plaats op landelijk niveau, maar ook steeds vaker op regionaal niveau.

 

Om de verbeterdoelen van de omgevingswet te bereiken is samenwerking tussen alle vakgebieden, betrokken bij de fysieke leefomgeving, een vereiste. Om de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving te versnellen en te verbeteren zijn afspraken nodig tussen de verschillende overheden, uitvoerende diensten over het effectief en efficiënt samenwerken in ketenprocessen.

 

In dit nieuwe onderdeel van de Navigator willen we de resultaten tonen uit de vele samenwerkingsverbanden in het programma Aan de slag met de omgevingswet. Onze insteek is om die resultaten te laten zien, die kennis, overzicht en inzicht leveren aan de digitaliseringsopgaven van provincies. We starten met de (tussen)resultaten over informatieproducten en de interbestuurlijk Producten en Dienstencatalogus. In volgende versies worden nieuwe resultaten uit bijvoorbeeld praktijkproeven, pilotprojecten en andere best practices, toegevoegd.

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Navigator Provincies