Klik hier om terug te gaan naar de Toelichting op de navigator Provincies

De Provincie

 ontvangt aanvragen en meldingen

over fysieke leefomgeving en kan deze verwerken

 

Met behulp van het Digitaal Loket Omgevingswet kunnen burgers, bedrijven en overheden aanvragen voor een omgevingsvergunning en/of meldingen over voorgenomen activiteiten indienen.

 

Om aanvragen en meldingen te ontvangen met behulp van informatievoorziening mogelijk te maken, splitsen we dit proces uit in vier deelprocessen:

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Navigator Provincies