Klik hier om terug te gaan naar de Toelichting op de navigator Provincies

De Provincie

 maakt omgevingsdocumenten

en onderhoudt ze

 

Omgevingsdocumenten spelen een belangrijke rol binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Het uitgangspunt van de omgevingswet is dat initiatiefnemer, belanghebbende en bevoegde gezag een gelijk niveau van informatie hebben. Dit betekent dat iedereen op eenvoudige wijze kennis moet kunnen nemen van omgevingsdocumenten.

 

Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket. Eén van de beoogde toepassingen van het Digitaal Loket Omgevingswet zijn de vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op de vraag: ‘Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?’. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken worden alle (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald naar ‘Toepasbare Regels’.

 

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet  gaan  alle overheden aan de slag om de juridische regels uit hun omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapverordeningen  te vertalen naar toepasbare regels.

 

Voor de provincie zijn de volgende deelprocessen van belang als het gaat om omgevingsdocumenten:

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Navigator Provincies